สถิติ
เปิดเมื่อ30/05/2017
อัพเดท10/08/2017
ผู้เข้าชม47
แสดงหน้า72
ปฎิทิน
August 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
AdsOne.com

ข่าวเทคโนโลยี

อ่าน 4 | ตอบ 0
ราเดอร์ ฉลอง 20 ปี เดินหน้าแผนธุรกิจรุกตลาดองค์กร สร้างความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน ด้วยกลยุทธ์ Transform For The Future
กรุงเทพฯ--9 ส.ค.--โฟว์ดี คอมมิวนิเคชั่น
            บราเดอร์เผยแผนธุรกิจระดับโลกหวังขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มธุรกิจองค์กร ภายใต้แนวคิด Transform For The Future การปรับเปลี่ยนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนจากปัจจุบันสู่อนาคต พร้อมฉลองครบรอบ 20 ปี บราเดอร์ ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง คำนึงถึงความพอใจลูกค้า สร้างความแข็งแกร่งปูทางสู่ผู้นำทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์  มร.โทชิคะสึ โคะอิเกะ ประธานและกรรมการบริษัทในกลุ่มบาเดอร์ เปิดเผยถึงภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบราเดอร์ทั่วโลกว่า บราเดอร์เริ่มดำเนินธุรกิจมานานกว่า 109 ปี และกลายเป็นหนึ่งบริษัทชั้นนำในด้านธุรกิจเครื่องพิมพ์ โดยสัดส่วนรายได้ของบราเดอร์แบ่งออกเป็น Printing and Solution Business คิดเป็น 59.8%, Machinery Business คิดเป็น 14.2%, Domino Business คิดเป็น 9.3%, Network and Content Business คิดเป็น 7.8%, Personal and Home Business คิดเป็น 6.9% และอื่นๆ อีก 2% ซึ่งผลการดำเนินธุรกิจในปีงบประมาณ 2559 (เมษายน 2559 - มีนาคม 2560) มียอดขายของบราเดอร์ทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 6,400 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยทวีปที่มีสัดส่วนรายได้สูงสุดได้แก่ สหรัฐอเมริกา 31.6% รองลงมาคือยุโรป 25.1% เอเชียและอื่นๆ 24.6% และญี่ปุ่น 18.6%
               ทั้งนี้ บราเดอร์ ได้กำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจทั่วโลก เพื่อต่อยอดการเติบโตธุรกิจอย่างยั่งยืน ครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) หรือ CSB 2018 : Challenge Strategy Brother 2018 ภายใต้คอนเซ็ปต์ Transform For The Future การปรับเปลี่ยนเพื่อการเติบโตในอนาคตใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านแรก Business Transformation การขยายตลาดนอกเหนือจากตลาดเครื่องพิมพ์ไปยังตลาด Multi Business Enterprise จำพวกอุตสาหกรรมและกลุ่มธุรกิจองค์กรมากยิ่งขึ้น ด้านที่ 2 Operation Transformation การปรับปรุงกระบวนการภายในองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และด้านสุดท้ายคือ Talent Transformation การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งทักษะการทำงานและความรู้ด้านต่างๆ เพื่อพร้อมสำหรับก้าวสู่การเป็นผู้นำในอนาคตต่อไป
              ด้าน มร.ทาดะชิ อิชิกุโระ ประธานบริหารอาวุโสและกรรมการบริษัทในกลุ่มบราเดอร์กล่าวถึงภาพรวมด้านธุรกิจเครื่องพิมพ์ว่า แม้ผลสำรวจของ IDC จะสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมและเทรนด์ของตลาดเครื่องพิมพ์ Mono Laser และ Color Laser ทั่วโลกว่าจะไม่มีการเติบโต แต่บราเดอร์ กลับมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นสวนทางกับตลาดรวม โดยตลาดเครื่องพิมพ์ Mono Laser ของ บราเดอร์ จากเดิมอยู่ที่ 10% ในปี 2554 เพิ่มเป็น 15% ในปี 2559 และในส่วนตลาดเครื่องพิมพ์ Color Laser นั้น บราเดอร์มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจาก 8% ในปี 2554 เป็น 12% ในปี 2559 โดย IDC คาดการณ์ว่าตลาดรวมเครื่องพิมพ์จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา จากเดิมอยู่ที่ 46% จะเพิ่มขึ้นเป็น 51% ในปี 2564 ถือเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างการเติบโตของบราเดอร์ เนื่องจากบราเดอร์มีการทำตลาดไปยังกลุ่มประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาด้วย ซึ่งการทำตลาดในส่วนของเครื่องพิมพ์จะสอดคล้องไปตามแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มธุรกิจองค์กรมากขึ้น โดยนำเสนอผ่านการขายโดยทำสัญญา (Managed Print Services หรือ MPS)
               สำหรับการดำเนินงานและธุรกิจของบราเดอร์ ประเทศไทย มร.โทโมยูกิ ฟูจิโมโต กรรมการผู้จัดการ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บราเดอร์ ประเทศไทยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2540 ซึ่งในปีนี้ได้ดำเนินธุรกิจครบ 20 ปี และมียอดขายเติบโตขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในช่วง 6 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ผลการดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจ โดยมียอดขายเติบโตเพิ่มขึ้นกว่า 1 เท่าตัว นอกจากนี้ ยังครองส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 1 ในตลาด Mono Laser Multi-Function อยู่ที่ 34.6% และเป็นอันดับ 2 ในตลาด Mono Laser Printer 28.3% (ข้อมูลจาก GfK) ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2560 บราเดอร์ ประเทศไทยเชื่อมั่นว่าจะสามารถดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ โดยคาดว่าทั้งปีงบประมาณจะสามารถสร้างอัตราการเติบโตประมาณ 5% ซึ่งในไตรมาสแรกที่ผ่านมา (เมษายน-มิถุนายน 2560) สามารถทำยอดขายเติบโตกว่า 12% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา รวมทั้งดำเนินธุรกิจไปในทิศทางเดียวกับ บราเดอร์ทั่วโลก ทั้งการรักษาฐานลูกค้าทั่วไปและขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้าองค์กร ปรับปรุงระบบการทำงานภายในให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรเพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ จากการขยายฐานกลุ่มลูกค้าไปยังธุรกิจองค์กรเพิ่มขึ้น บริษัทฯ ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนรายได้จากกลุ่มลูกค้าธุรกิจองค์กรเดิมในปีงบประมาณ 2559 อยู่ที่ 13% เพิ่มเป็น 20% ในปี 2561 โดยที่เหลือจะเป็นสัดส่วนรายได้จากกลุ่มลูกค้าทั่วไป และกลุ่ม SOHO (Small Office Home Office) โดยใช้กลยุทธ์การนำเสนอผ่านระบบโซลูชัน และการทำสัญญาการค้ากับกลุ่มธุรกิจองค์กร
              'บราเดอร์มีจุดมุ่งหวังในการเป็นผู้นำในทุกผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ทำตลาดอยู่ รวมถึงสร้างบราเดอร์ให้เป็นที่ยอมรับของทุกกลุ่มผู้ถือประโยชน์ร่วม โดยจะดำเนินงานภายใต้ปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่เน้นการเอาใจใส่อย่างครอบคลุมในทุกมิติ นอกจากนี้ ได้ตั้งเป้าในการสร้างยอดขายให้เติบโตอย่างมั่นคง ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดในผลิตภัณฑ์และการบริการ ด้วยปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่ว่า 'บราเดอร์ อยู่เคียงข้างคุณ (brother at your side)'' มร.โทโมยูกิ ฟูจิโมโต กล่าวสรุป


 
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :